2017

Asociația E-team Psychology vă invită să luați parte la Seara Profesorului Cercetător unde îl vom avea ca invitat special pe Conf. Univ. Dr. Andrei Holman. Acesta este specialist în următoarele domenii:

– interacțiunea dintre cogniții și emoții
– etica politicilor de sănătate (tema de cercetare: abordarea psiho-socială a intenţiilor de donare de organe)
– reprezentare socială și comunicare (teza „Social Representations of beauty and aesthetic surgery: cross – cultural investigations”)

În acest cadru ne propunem să furnizăm informații concrete cu privire la diferite domenii de cercetare, prin prisma experienței de cercetare a domnului Conf. Univ. Dr. Andrei Holman, pe teme ca judecăți morale, persistență motivațională, reprezentare socială și psihologia traficului rutier.

În acest context, studenții, ce au de realizat în viitorul apropiat lucrarea de licență sau de disertație, au posibilitatea de a lua contact cu domnul profesor.

Evenimentul va avea loc joi, 6 aprilie, ora 18:00. Sala este D310.
Intrarea este liberă!

Vă așteptăm cu drag!


Asociația E-Team Psychology vă invită la SEARA PROFESORULUI CERCETĂTOR!
În acest cadru ne propunem să furnizăm informații cu privire la domeniile actuale de interes în materie de cercetare, prilej cu care avem plăcerea să îl avem invitat chiar pe prof. univ. dr. Ticu Constantin.
Dacă vă întrebați ce coordonator să alegeți pentru lucrarea de licență, dar și ce temă, atunci trebuie să veniți aici pentru detalii !
Dacă vă întrebați cine este prof. univ. dr. Ticu Contanstin, avem și răspunsul !
Prof. univ. dr. Ticu Constantin este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și predă cursuri cheie în domeniul psihologiei organizaționale, la nivel de licență, master și școlă doctorală. Formarea acestuia include umătoarele domenii:
 Analiza climatului organizaţional /Diagnoză organizaţională.
 Evaluarea psihologică a candidaţilor /personalului.
 Psihologie Organizaţională /Comportament organizaţional
 Psihologie personalului / Psihologia Muncii/ Managementul Resurselor Umane
 Psihologia publicităţii/ creaţiei publicitare
 Memorie autobiografică, memorie socială
Director de proiect (3 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale) și membru în 29 de proiecte de cercetare, pentru prof. univ. dr. Constantin interesele de cercetare din ultimii ani s-au focalizat pe analiza factorilor individuali şi organizaţionali care condiţionează performanța și satisfacția angajaților.

Evenimentul va avea loc joi, 9 martie, ora 18:00, în corpul D – sala D301.
Intrarea este liberă!
Vă așteptăm cu drag!