Înregistrarea lucrărilor conferinței

 

CALL FOR PAPERS – Conferința Națională de Psihologie Penitenciară, ediția a II-a, 3-5 Mai 2019, Iași

“Psihologii se diferențiază prin ceea ce arată și se aseamănă prin ceea ce ascund.”

Sesiune de comunicări științifice – 3 Mai 2019, interval orar 18-20

Pentru a putea înscrie o lucrare individuală (prezentare orală – cercetări finalizate sau în curs de desfășurare/ work in progress) în cadrul CNPP 2019 vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa cnpp2019@gmail.com, e-mail ce va conține obligatoriu:

Titlul lucrării
Rezumat (maxim 350 de cuvinte) ce cuprinde: obiective, metoda, rezultate și discuții, după caz
Numele autorului/autorilor

IMPORTANT!!!

– Termen limită înscriere lucrare 17 APRILIE 2019

– Decizia de acceptare a unei lucrări se va lua de către Comitetul Științific, în funcție de relevanța științifică a lucrării și a conținutului pentru audiență.

– Chiar dacă a fost acceptată o lucrare, prezentarea acesteia în cadrul Conferinței este condiționată de înscrierea autorilor ca participanți (incluzând achitarea taxei de participare).

– Pentru lucrările care au mai mult de un autor este necesară înscrierea ca participant a cel puțin a unuia dintre autori. În cazul în care sunt mai mulți autori, creditele se vor acorda doar pentru autorii înscriși ca participanți.

Pentru înscrierea la conferință vă rugăm să completați următorul formular: https://forms.gle/K6esBqPdVfm9cN6w7

Pentru mai multe detalii vă invităm să urmăriți pagina de facebook a Asociației E-Team Psychology https://www.facebook.com/EteamIasi/ , respectiv site-ul Asociației http://eteampsychology.ro/conferinta/2019-2/ , ce vor fi actualizate constant cu noi informații.

Pentru informații suplimentare:
Cătălina Balla – reprezentant Asociația E-Team Psychology
cnpp2019@gmail.com
0758 919 174

Comitetul Științific:
Conf. univ. Dr. Violeta ENEA
Conf. univ. Dr. Dorin NASTAS
Drd. Andreea-Luciana URZICĂ