Înregistrarea participanților

Evenimentul este în curs de creditare la Colegiul Psihologilor din România, credite ce vor putea fi recunoscute în Comisia de psihologie clinică și psihoterapie și în Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Creditele vor fi oferite doar pe baza participării integrale la cele trei zile ale conferinței (acordarea creditelor este condiționată de prezența obligatorie, pe bază de semnătura, la toate cele cinci secțiuni ale evenimentului).

Diploma se ridică personal pe bază de semnătură, la sfârșitul ultimei secțiuni.

Pentru înscrierea la conferință vă rugăm să completați următorul formular: https://forms.gle/K6esBqPdVfm9cN6w7

Validarea înregistrării la conferință necesită plata taxei de participare și transmiterea unei copii scanate a ordinului de plată / chitanței pe adresa de e-mail: cnpp2019@yahoo.com