2017-2018

Internship Spitalul Sf. Maria

Descriere sintetică:

Activitate ludico-educațională desfășurată prin acord de parteneriat cu Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”  din Iași.

– propunere și organizare de activități ludico-educaționale pentru copiii internați în spital

– prezență minim 4 ore pe săptămână la spațiul de joacă

– raport de activitate lunar


Centrul Educational Kids Heaven

Centru Educațional/ Gradiniță

Activități de integrare a copiilor cu tulburări din spectrul autist (joc, colaborare cu angajații centrului)


“Prevention of violent Radicalization and Of Violent Actions  in intergroup relations” (PROVA)

Proiectul PROVA abordează subiectul radicalizării și urmărește prevenirea radicalizării violente și a conflictelor violente în cadrul penitenciarului și a serviciului de probațiune.

Grup ţintă şi  beneficiari:

  • profesonişti care lucrează în domeniul sistemului de justiţie juvenilă
  • stakeholderi implicaţi în politicile de incluziune
  • minori şi tineri adulţi aflaţi în penitenciare şi în serviciul de probaţiune
  • studenţi

 Activităţile principale: 

A1. Implementarea unui program de formare pe tema prevenției radicalizării pentru profesioniştii care  lucrează domeniul sistemului de  justiţie juvenilă

 A2.  Desfăşurarea workshop-urilor educaţionale pe tema prevenției radicalizării pentru minori şi tineri adulţi aflaţi în penitenciare şi în serviciul de probaţiune

 


CONSILIER ÎN DEVENIRE

Activitatea

Activităţi de consiliere şi sprijin educaţional cu elevii aflaţi în situaţie de eşec şcolar sub aspectul rezultatelor şcolare şi a părăsirii timpurii (abandon) a şcolii, devianţă comportamentală (agresivitate verbală şi fizică, inadaptare şcolară)

Activităţi de dezvoltare personală (individual şi în grup) derulate împreună cu prof. Consilier şcolar în scopul creşterii stimei de sine şi a gradului de interes faţă de şcoală

Centrul educațional –  Şcoala nr. 10 „Gh.I.Brătianu”, Iaşi


IMPROVE OTHERS THROUGH YOURSELF

 Activitatea:

-Training uri- Dezvoltare personală – Presupune iniţial, formarea studenţilor coordonatori  în scopul susţinerii acestor trainguri iar în perioada imediat următoare acestea se vor desfăşura efectiv la clase, după un orar stabilit de comun acord cu toate părţile implicate

– AfterSchool- Copii de etnie rromă (15 elevi)- oferirea de susţinere şi ajutor efectiv la activităţile pe care le desfăşoară ei în cadrul programului

Centrul educaţional: Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi


Predictori psihologici ai reușitei/ eșecului academic

Obiective:

  1. crearea si reactualizarea anuala a unei baze de datecu studentii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (anii I. II. III. licenta si anii I. si II. master) in vederea analizei relatiilor dintre factorii psihologici si performanta academica (indicatori ai reușitei/ eșecului academic);
  2. oferirea rezultatelor (profilul psihologic), la solicitare si confidential, studentilor participanti in scop de auto-cunoastere si dezvoltare personala;
  3. asocierea la alte proiecte de cercetareprin utilizarea datelor (ne-nominale) pentru realizarea de studii derivate.

  Metodologie:

Se vor utiliza inventarele de personalitate de pe Platforma PsihoProfile (www.psihologi.ro)


Dinamica emoţiilor în contextul conflictului muncă – familie

Etapa actuală: Realizarea unui studiu calitativ pe bază de interviuri semi-directive

Etapă ulterioară: Realizarea unui studiu cantitativ (metoda chestionarului) …. preferabil longitudinal

 


Factori psihologici cu rol in intentia de cumpărare

Etape:

Studierea literaturii de specialitate

Proiectarea şi realizarea unui studiu experimental

 

 


Strategii de atașament și frica de compasiune; satisfacția sexuală,
potențial mediator?

Scop: În linii mari ceea ce dorim să identificăm este dacă strategii diferite de ataşament se asociază diferit cu frică de a primi compasiune.

Mai spefic de a testa dacă, un grad ridicat de satisfacţie sexuală determina o evaluare mai bună a relaţiei în genere ceea mai departe determina şi o diminuare a acestei temeri, dar doar când vine vorba de a primi compasiune de la partenerul romantic.